Zamówienia publiczne

Wykonanie dokumentacji projektowej technologii paliwowej 
oraz ochrony katodowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla bazy paliw w 
Dziwnowie – zadanie 14043