Władze spółki

AMW INVEST jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w dniu 22 grudnia 1999 r.

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000003772, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 11.257.000,00 zł.

Władzami Spółki są:


Zgromadzenie Wspólników:

    Jedynym wspólnikiem Spółki AMW Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Skarb Państwa. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w imieniu Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego.

Rada Nadzorcza:

  •  – Przewodniczący RN

  • – Sekretarz RN

  • Katarzyna Kreczmańska – Gigol – Członek RN

Zarząd Spółki 

  • Bogdan Szczebak – Prezes Zarządu

Władze Spółki pełnią swoje funkcje w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Umowy Spółki.